Mira International als KlokkenluideMira International als Klokkenluider

klok

Almere, 21 maart 2014. Wij zijn recentelijk in de rol van Klokkenluider gedwongen. Wat is het geval? Eerlijke Handel is gebaseerd op twee grondbeginselen:

  1. eerlijke compensatie aan de producent voor het uitbetalen van een leefbaar loon aan de werknemers en werkneemsters die de producten maken en
  2. het verbieden van tussenhandel.

Bij Eerlijke Handel verkoopt de producent zijn producten aan de importeur/groothandel die de producten direct aan winkels doorverkoopt. Bij tussenhandel in het land van herkomst wordt aan een groothandel geleverd die de producten exporteert of in het land van verkoop door de importeur geleverd aan de groothandel(s) die de producten weer doorverkopen aan winkels.
Deze tussenhandel verhoogt de eindprijs aan de consument (vaak 50% of meer). Hierdoor komt er druk op de prijs van de producent om die verhoogde eindprijs binnen te perken te houden. Door geen tussenhandel toe te staan krijgt de consument de meeste kwaliteit voor zijn geld en krijgt de producent een eerlijke prijs voor zijn producten.

In Nederland ziet de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) er op toe dat de criteria van Eerlijke Handel gehandhaaft worden en geven na controle op de criteria van Eerlijke Handel een erkenning van Eerlijke Handel aan leveranciers. De LVWW verstrekt dus het keurmerk Eerlijke Handel.
In 2012 heeft de LVWW echter toegestaan dat een partner van hen tussenhandel kon opzetten in de vorm van het zogeheten Voorraadhuis. Wereldwinkels kunnen daar producten van erkende leveranciers kopen. Hiermee wordt in Nederland tussenhandel gecreëerd en ontstaat er een grote druk op de marges van leveranciers te staan. Het Voorraadhuis doet dit namelijk niet voor niets: zij vragen tientallen procenten korting bij de erkende leveranciers. De leveranciers kunnen twee dingen doen: de prijs verhogen om hun winstmarge te herstellen en de producent in de Derde Wereld vragen om goedkoper te leveren. Niemand schiet hier iets mee op: de producent niet, de erkende leverancier niet en de consument niet, ze verliezen allemaal. De enige die er aan verdient is het Voorraadhuis!

Mira International is een erkende Eerlijke Handel leverancier van het eerste uur (1992) en wij voldoen sindsdien bij controles aan alle criteria van Eerlijke Handel. De controles kosten geld en dat geld wordt opgebracht door een jaarlijkse bijdrage (de erkenningsbijdrage) te vragen aan de leveranciers. onlangs verhoogd tot 1,2% van de jaaromzet van de leverancier.
Omdat de LVWW in 2012 haar partner heeft toegestaan tussenhandel te creëren zijn wij als Mira International niet meer bereid om mee te betalen aan een erkenningsprocedure die het Eerlijke Handel keurmerk tot een farce maakt en alleen nog gezien kan worden als inkomstenbron voor de LVWW. Vanwege onze onwil hier aan mee te doen heeft de LVWW ons recentelijk geschorst als erkende Eerlijke Handel leverancier. Volgens de LVWW mogen Wereldwinkels niet meer bij ons inkopen tot wij de erkenningsbijdragen overmaken.
Wij zijn een bedrijf van waarden zoals eerlijkheid en kunnen en mogen daarom geen gehoor geven aan de eisen van een instantie die haar eigen idealen en principes laat vallen en het keurmerk dat zij moeten handhaven overtreedt. Hiermee worden wij gedwongen in de rol van Klokkenluider, die dit onrecht publiekelijk maakt.

Hieronder treft u onze Open Brief aan de Wereldwinkels aan die gepubliceerd is op www.redeerlijkehandel.nl
Daar treft u ook onze brieven van bezwaar aan de LVWW aan.

Bent u het met ons eens? Vraag dan wanneer u weer bij uw Wereldwinkel langsgaat, aan welke kant zij hebben gekozen te staan. Kopen zij in bij het Voorraadhuis? Gaan zij in de schorsing mee, stoppen zij met de Moeder's Geuren producten in te kopen en keuren daarmee tussenhandel goed? Of hebben zij geprotesteerd bij de LVWW dat deze schorsing geen standpunt is waar zij zich als lid van de LVWW in kunnen vinden? Dit laatste geldt voor een beperkt aantal Wereldwinkels want een derde van alle Wereldwinkels is al opgestapt als lid van de LVWW. Het toestaan van tussenhandel is een van de redenen waarom Wereldwinkels hun lidmaatschap opzeggen.

 

Open Brief aan de Wereldwinkels aangaande het toestaan van tussenhandel

Mira International is een erkende Eerlijke Handel leverancier van het eerste uur en voldoet aan alle criteria van Eerlijke Handel. De LVWW heeft ons geschorst omdat wij niet mee willen doen aan het bedrog dat tussenhandel toestaat. Sinds 2012 is er met het oprichten van het Voorraadhuis tussenhandel gecreëerd. Alle erkende leveranciers die aan het Voorraadhuis leveren zijn daarmee ook gezwicht voor tussenhandel en behoren zij daarmee hun erkenning te verliezen en niet wij?

Tegen Tussenhandel
Wij als Mira International doen daar niet aan mee en betalen daarom sinds 2012 niet meer mee aan de erkenningsbijdrage die door de erkende leveranciers betaald wordt om de controle van Eerlijke Handel te bekostigen. Dit is voor de LVWW de reden om ons te schorsen.

Klokkenluider
Door deze schorsing worden wij door de LVWW gedwongen de rol van Klokkenluider aan te nemen, want veel Wereldwinkels zijn zich niet bewust van het feit dat de instantie (de LVWW) die het keurmerk voor Eerlijke Handel uitgeeft binnen haar organisatie tussenhandel toestaat. Eerlijke Handel bestaat bij het feit dat tussenhandel geëlimineerd wordt. Het niet toestaan van tussenhandel is een van de twee belangrijkste grondbeginselen van Eerlijke Handel (eerlijke prijs aan de producent is de andere). Het toestaan van tussenhandel door het Voorraadhuis te tolereren is een flagrante schending van de principes van Eerlijke Handel en kan niet toegestaan worden en zeker niet bij de organisatie die erop moet toezien dat dit niet gebeurt. Tussenhandel leidt onvermijdelijk tot hogere prijzen voor de consument en lagere inkomsten voor de producent in de Derde Wereld (de tientallen procenten korting die het Voorraadhuis bedingt van de erkende leveranciers moeten ergens vandaan komen).
Zouden wij als Mira International wel meebetalen aan de erkenningsbijdrage dan keuren wij dit gedrag van de LVWW, het toestaan van tussenhandel, impliciet goed. Als bedrijf van principes en waarden kunnen wij hier niet in meegaan, ook niet op straffe van schorsing.

Groot verlies aan geloofwaardigheid van de LVWW
Wij zetten hierbij ons voortbestaan op het spel maar kunnen niet anders. Wij vertrouwen er echter op dat Wereldwinkels in zullen zien dat onze schorsing onrechtmatig is en dat de LVWW met het toestaan van tussenhandel de Wereldwinkels niet meer kan vertegenwoordigen.
Deze kwestie van tussenhandel heeft er al toe geleid dat meerdere Wereldwinkels hun lidmaatschap hebben opgezegd. Nu wij gedwongen worden deze kwestie in het grotere daglicht te brengen zal dit een verdere uitholling betekenen van de geloofwaardigheid van de LVWW als vertegenwoordiger van de Wereldwinkels die nog aangesloten zijn. Alleen een massale afkeuring door lid-Wereldwinkels is op zijn plaats.

Bent u voor of tegen tussenhandel?
Als laatste willen wij u er op wijzen dat indien u stopt met het verkopen van onze producten u het impliciet eens bent met het toestaan van tussenhandel. U dient zich daar goed op voor te bereiden en naar uw klanten met een goed verhaal te komen waarom u tussenhandel toch steunt. U achter de LVWW verschuilen zal niet genoeg zijn voor uw klanten (die het hele verhaal op onze sites kunnen lezen).

Onze brieven aan de LVWW vindt u hier (www.redeerlijkehandel.nl)

Met vriendelijke groet,

Mira International BV
info [at] wierook.nl


 
 
Mira International BV
Kvk: 33186634
BTW-nr: NL8120.44.745.B.01

Producten ruiken, voelen en zien? Dan bent u van harte welkom bij ons op ons magazijn aan de Edvard Munchweg 27.
open van maandag t/m vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur. Gelieve voordat u komt graag even te bellen naar 06 2011 0511.

magazijn:
Edvard Munchweg 27 (bedrijfsterrein het Atelier)
1328 MA Almere
een routebeschrijving vindt u hier
tel: 036-5348610
mob: 06-20110511
fax: 084-8314052

bankgegevens:
IBAN: NL83INGB0004789744
BIC: INGBNL2A
Bezoek ook onze andere websites: www.gels4.me - www.emwinkel.nl - www.moedersgeuren.nl - www.tapestries.nl