Voel-gel omschrijvingen Innerlijke voel-gelsInspiratie
voel-gels

Eenheid

Onze oorsprong ligt in de eeuwigheid van Eenheid. Toen het universum geboren werd, werd die Eenheid verdeeld in de tijd en in eindige dingen. Zo ontstonden de mogelijkheden van tegenstellingen: tussen ons en binnen onszelf. Het overwinnen van die tegenstellingen in de wereld en in onszelf brengt ons naar een toekomst van hernieuwde, maar ook bewuste Eenheid. De ondersteuning van en het contact met de oorspronkelijke Eenheid is nooit verloren gegaan, alleen naar de achtergrond verplaatst.

Bekijken we onze wereld vanuit dit perspectief dan zien we dat het er op lijkt dat de Natuur ons met klimaatverandering helpt tegenstellingen tussen landen en volken te overbruggen. Ook zien we dat de kloof tussen heel rijk en arm onacceptabel aan het worden is (68 mensen bezitten meer dan 3,6 miljard armsten tezamen). Een gegarandeerd basiskomen voor iedereen is hiervoor een goede en mooie oplossing. Met andere woorden: de wereld wordt volwassen en mensen eisen niet alleen inspraak maar ook zeggenschap, waarbij de regelmaatschappij plaats maakt voor een mensenmaatschappij volgens de menselijke maat. Centrale macht verdwijnt grotendeels om te verschuiven naar lokale macht en zeggenschap in handen komt van burgers en individuen.

Zien we die drang naar de oorspronkelijke eenheid ook terug bij de mens zelf? Je kunt zeggen dat ons grenzeloos vertrouwen in de maatschappij, vanwege schandalen, oneerlijkheid etc. aan het omslaan is naar het zoeken/vinden van vertrouwen in onszelf en in zelfredzaamheid. Onzekerheid over ons pensioen, over de sociale zekerheid en zorg, over voedselveiligheid en het groeiend probleem van verslavingen aan medicijnen, dwingen ons op zoek te gaan naar echte oplossingen en zekerheden buiten de machtsmonopolies van overheid en grote bedrijven om.

De voelgel Eenheid kan ons daarbij helpen door ons te laten observeren en ervaren vanuit de positie van onze eigen eenheid. Er is namelijk altijd een stuk/persoon in ons dat/die niet meedoet en alleen observeert zonder zich met iets te bemoeien. Die persoon kijkt naar alles vanuit de oorspronkelijke eenheid. Je herkent de werking van de voelgel als je naar boven wordt getrokken, want die persoon is gelokaliseerd boven je hoofd. Lukt het je om vanuit die persoon naar je leven te kijken, dan kun je ervaren wie je werkelijk bent (zonder tegenstellingen).

Hier is wel een waarschuwing van toepassing. Iedereen heeft tegenstellingen in zichzelf. Die tegenstellingen zijn als georganiseerde delen van je zelf die tegenover elkaar staan met een eigen wil. Die delen zullen hun functioneren en wil niet zomaar opgeven of hun zeggenschap en controle over ons inleveren. Het is zoals altijd een strijd, zowel binnen als buiten. Maar met de voelgel Eenheid is het mogelijk om afstand te nemen van die georganiseerde delen in onszelf. Daarmee verliezen ze kracht en dus controle en zeggenschap. Inzicht in ons ware zelf is het begin van het overwinnen van tegenstellingen in onszelf. Het is een ongekend avontuur, een zoektocht naar harmonie, waarbij je gevrijwaard kan worden van inmenging van buiten (door bijvoorbeeld Invloed van anderen óf door medicijnen).

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Eenheid van Tijd en Ontvangst

Deze voel-gels kunnen je in contact brengen met eeuwigheid, je eigen eeuwigheid.

Net zoals energie kan bewustzijn niet 'verdwijnen'. Energie kan overgaan van één vorm in een andere vorm, zegt de Natuurkunde, maar energie kan niet oplossen in het Niets. Op dezelfde wijze blijven tijd en bewustzijn in de een of andere vorm bestaan.
Op aarde kennen we het fenomeen evolutie. Aan de voortdurende ontwikkeling van mens en natuur geven we de naam evolutie. Aan de buitenkant zien we dat levende wezens geboren worden, zich ontwikkelen en weer dood gaan, terwijl ze tegelijkertijd hun ontwikkeling doorgeven aan hun 'kinderen'. In andere woorden, de collectieve ontwikkeling van de soort uit zich in meer complexe en hogere vormen van leven.
Aan de binnenkant zien we dat een individu geboren wordt in een tijdelijk lichaam dat de ouders voor hem of haar gevormd hebben. Als het lichaam stopt met leven stapt het individu uit dat leven en neemt alle bereikte perfectie mee naar het volgende leven om verder te groeien. In andere woorden, de individuele ontwikkeling uit zich in meer complexe en hogere (=meer perfecte) vormen van bewustzijn.
In onze cultuur, traditie en religies is onze focus vooral gericht op het uiterlijk, de ontwikkeling van de uiterlijke persoon in het leven van alledag. Een focus op de ontwikkeling van het innerlijk individu is onbekend en nieuw voor ons. Stellen we echter dat het waar zou kunnen zijn dat de innerlijke persoon voort bestaat, dan opent zich onmiddellijk het concept van 'leven in eeuwigheid', 'bestaan in eeuwigheid'. Eeuwigheid verandert daarmee van abstract idee of mathematisch gegeven naar een werkelijkheid die in principe ervaren kan worden.
De voel-gels Eenheid van Tijd en Ontvangst werken samen om ons te helpen onszelf gevoelig te maken voor onze eeuwigheid. Ze kunnen ons begeleiden op de weg naar het ontdekken van ons eeuwig bestaan. Een bestaan met het doel van perfectie, waarin de dood een droom is waaruit je ontwaakt in een ander leven.
Er is natuurlijk heel veel meer te ervaren en te ontdekken met deze voel-gels, maar de vreugde en intensiteit van het ontdekken in zo'n innerlijk avontuur is groter wanneer je niet weet wat je kan gaan ontdekken.

Voor het volledige avontuur is het sterk aan te bevelen om beide voel-gels tegelijk te voelen en bij je te dragen.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Identiteit

Aan het begin van ons leven wordt onze ziel geboren in een lichaam dat wij van onze ouders hebben gekregen (samen met hun genen en DNA = karaktereigenschappen). Al gauw kan onze ziel op de achtergrond raken omdat ouders hun gift graag in hun kind terugzien en wij ons gaan hechten aan die erfenis van onze ouders. Met behulp van onze opvoeding, ons onderwijs en onze omgeving ontwikkelen we op basis van onze erfenis een 'buitenkant'. In de puberteit gaat onze buitenkant op zoek naar zichzelf en lijken we te moeten kiezen: een kopie van onze ouders worden of juist tegengesteld aan onze ouders worden met een eigen identiteit. Wat je ook kiest, het komt zelden voor dat je voor de identiteit van je ziel kiest, simpelweg omdat je geen idee of notie hebt van wie je werkelijk bent. Je ziel is zover op de achtergrond gedrongen dat je in de meeste gevallen niet (meer) weet dat je een ziel hebt.

De voel-gel Identiteit kan je helpen in de zoektocht naar wie je werkelijk bent: degene die in dat gegeven lichaam werd geboren. De voel-gel Identiteit kan je helpen je los te maken van je buitenkant (die je 'ik' bent gaan noemen) en je naar een rustig plekje in je zelf brengen weg van al die voortdurende gedachten en gevoelens in die buitenkant. 

Je identiteit terugvinden is een groot maar ook moeilijk avontuur, want je kunt je ziel alleen (terug)vinden via een stil innerlijk dat verscholen zit achter die luidruchtige buitenkant. Die buitenkant stil zetten is nodig om je innerlijk te kunnen ervaren en vervolgens daarachter je ziel. 

Let wel: onze identiteit is de persoon/ziel die geboren is in het lichaam dat onze ouders voor ons hebben gemaakt. wij zijn ons normaal gesproken alleen bewust van ons ego dat gevormd is op basis van de genen van onze ouders, onze opvoeding, onze educatie en onze omgeving. Onze ziel speelt daarom meestal een kleine en zeer ondergeschikte en onbekende rol in ons leven. De voelgel Identiteit plaats ons echter in de positie van onze ziel en kan ons daarom bewust maken van hoe onze ziel (en de buitenwereld) naar ons kijkt als ego. Dat proces kan heel confronterend zijn, want het kan zijn dat als je dat ego van buitenaf ziet, je het helemaal niet mag en het sterk afkeurt. In wezen is het een manier om jezelf als ego objectief onder ogen te zien. Het is daarom een voelgel voor doorzetters die het avontuur van ware bewustwording serieus willen nemen en op zoek zijn naar handvaten.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Innerlijke Moed

Innerlijke moed is de moed jezelf te willen zijn, te kunnen zijn, voor jezelf op te komen.

Naar buiten toe spelen we vaak een rol: als vader of moeder, van zus of broer, van vriend of vriendin, van baas of werknemer etc. Maar wanneer kunnen we ons zelf zijn, zonder een rol te spelen, zonder steeds tegen onszelf te praten? Wanneer leven we eigenlijk zelf?

Deze voel-gel kan je vreugde geven, standvastigheid, stabiliteit en een grote rust: je zelf te zijn.

Ons ware zelf zit diep verborgen in ons, achter de rollen, achter façades en maskers van een uiterlijk zelf (een opgetuigde kerstboom), waar het innerlijk weinig ruimte heeft om zich te uiten en te ontwikkelen.

Innerlijke Moed kan je helpen je ware zelf te vinden en te ontdekken, mede omdat het je angsten wegneemt. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Innerlijke Ontdekking

Hou de voel-gel Innerlijke Ontdekking vast, sluit je ogen en laat je meevoeren naar je innerlijk, in een innerlijk avontuur.

In de uiterlijke wereld is vrijwel alles ontdekt en vastgelegd. De innerlijke werelden zijn voor de meesten onder ons echter onontdekt gebied. Het ware avontuur wacht ons daar.

De innerlijke wereld betreden is echter niet probleemloos. Onze onervarenheid, ons gebrek aan kennis over die wereld en de hobbels op de weg, dempen al gauw ons enthousiasme. Het leidt vaak tot het opgeven van het avontuur voor het begonnen is. Cursussen en retraites bieden enig soelaas, al zijn ze moeilijk te integreren in ons leven van alledag.

De voel-gel Innerlijke Ontdekking kunnen we wel op elk moment gebruiken om op innerlijk avontuur te gaan. Tijdens een verloren moment, tijdens het wachten of wanneer we de slaap niet kunnen vatten.

Innerlijke Ontdekking helpt ons om op een innerlijke queeste te gaan en daar barrières te slechten, weerstanden te overwinnen en obstakels weg te nemen. Wat zal het zijn als we ontdekken dat we naast een uiterlijk leven een nog veel interessanter innerlijk leven hebben. Innerlijke Ontdekking is een fantastisch vervoermiddel dat je nooit hoeft bij te tanken op een reis die je niet hoeft te boeken!

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Integriteit

Wat is integriteit eigenlijk? Integer overkomen naar de buitenwereld? Eerlijk en betrouwbaar in het leven staan? Stabiel en evenwichtig zijn qua karakter? Of dit allemaal tegelijkertijd? Is integriteit een innerlijke houding, een houding binnenin je zelf, naar je zelf? Waar komt integriteit vandaan? Is integriteit het resultaat van een soort eenheid in je zelf?

De voel-gel Integriteit is een hulp om integriteit (in je zelf) te ervaren. Wij bestaan uit verschillende delen: ons hoofd met ons denken, ons hart met emoties, onze buik met gevoelens, onze solar plexis met onze wil, ons lichaam met onze daden, ons onderbewuste met onze dromen ..... etc. en al die delen hebben een meer of minder harmonieuze relatie met elkaar. We kunnen bijvoorbeeld iets bedenken en dat ook willen, maar niet succesvol doen en voor elkaar krijgen, omdat niet alle delen meewerken. Het is moeilijk onze dromen te verwezenlijken als de neuzen van al die verschillende delen niet dezelfde kant op staan.

De voel-gel Integriteit helpt je om er achter te komen hoe je beter achter je zelf en je idealen kunt (gaan) staan, hoe je eerlijker naar je zelf kunt worden door disharmonie in je zelf te vervangen door harmonie en hoe je meer daadkracht kunt ontwikkelen om harmonie tussen al die delen te scheppen. Als je een missie in je leven hebt is integriteit onontbeerlijk om je missie te kunnen voltooien. Het is bovendien de bron van een onmetelijke rust in je zelf. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Ontdek Innerlijke Vrijheid

Wij mensen zijn gewoonte dieren. Met gewoontes halen we stabiliteit en structuur in ons leven. Op hun beurt geven ze daarmee een gevoel van zekerheid. Een goede basis voor een voorspelbaar leven. Vervelend is dat er zich ook gewoontes kunnen ontwikkelen die een negatieve uitwerking hebben en dan noemen we ze verslavingen of dwangneuroses.

Alle gewoontes zijn moeilijk af te leren, zegt de volkswijsheid. Maar is dat zo?

De voel-gel Ontdek Innerlijke Vrijheid doet een poging om je te helpen je te bevrijden van gewoontes, goed of slecht. Vrijheid betekent niet gebonden zijn en in dit geval niet gebonden aan gewoontes. We kunnen onszelf niet verder ontwikkelen op het punt waar een gewoonte zich gevestigd heeft. Vrijheid van die gewoonte is dan noodzakelijk.

Het betekent vooral dat je klaar moet zijn om die gewoontes te verliezen. In het proces kan je in je voegen kraken en kan het zijn dat je je afvraagt hoe je ook weer heet :-). Gewoontes volgen mechanismes waartoe je normaal gesproken geen toegang tot hebt en het breken of ontbreken van die mechanismes kan veel opschudding in je teweeg brengen. Ontdek Innerlijke Vrijheid is voor durfals en avonturiers. Maar ook voor hen die alles hebben geprobeerd om van een gewoonte af te komen en er veel voor over hebben om zich te bevrijden.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Vreugde

De vreugde van leven: zonder reden een grote glimlach op je gezicht, die blijft. Ongecompliceerd, origineel en gedachteloos. Met die vreugde in de hand kunnen we ontdekken waar in ons leven we ons zelf in de steek hebben gelaten en die originele levensvreugde zijn kwijtgeraakt. Het wijst naar waar we ons anders voordoen dan we zijn, waar we vast zijn komen te zitten in onbereikbare verwachtingen en we -als consequentie- ons eigen pad hebben verlaten.

De voel-gel Vreugde kan je helpen je zelf terug te vinden via die vreugde, die alles weer kan openen. Het kan zijn dat je even moet doorbijten maar het resultaat is onbetaalbaar.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Vriendschap

De ware vriendschap is de vriendschap met ons zelf. Het is een enorme bron van zelfacceptatie,  goede wil, empathie en vriendelijkheid. Vriendschap met je zelf betekent het uitbannen en niet toelaten van disharmonie, irritatie, onzekerheid en ontevredenheid: je wilt alleen het beste voor je zelf qua harmonie, geluk en ontwikkeling.

Vriendschap staat voor vriendschap met je innerlijk, de innerlijke persoon die geboren werd in het lichaam dat je van je moeder en vader hebt gekregen. Met dat lichaam kwamen de genen en de karaktereigenschappen en de intelligentie van je ouders mee. Met en in die combinatie is het geen gemakkelijke zoektocht naar het wezen van je zelf: wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik zonder de input van mijn ouders en omgeving?

De voel-gel Vriendschap kan je helpen op die ongelooflijke en spannende zoektocht. Ook bij deze voel-gel kan het even schrikken zijn van wat je allemaal voelt, maar wees niet bang want binnen een relatief korte tijd wordt alles weer rustig en kun je verder in je zoektocht naar vriendschap met je ware zelf.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Vrijheid

Filosofisch gezien opent deze voel-gel een droomgebied in ons zelf. We dromen allemaal van de vrijheid van een vrije wil. Los te kunnen komen van al de beperkingen in ons dagelijkse leven. Niet voortdurend tegen muren aan te praten en te lopen. Niet gefrustreerd te hoeven blijven over weerstanden in onze omgeving en in ons zelf. "Mogen we het ook eens zelf bepalen?"

De voel-gel Vrijheid kan ons op de weg naar die vrije wil zetten. Om die beperkingen, remmingen en weerstanden in onszelf te kunnen slechten en overwinnen. Vrijheid leidt ons in een proces van verinnerlijking, waarbij de invloed van uiterlijkheden op ons leven en welzijn gestadig verminderd wordt. Het is een bevrijder van vrije wil, een eigen keuze in de dingen van en in ons zelf.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Zekerheid

We leven in een wereld van onzekerheid. Weinig in ons leven is zeker. We zijn slaven van het lot en 'overgeleverd aan de goden'. Wij zijn voortdurend op zoek naar zekerheid en naar permanentie (onvergankelijkheid heette dat vroeger). Maar die zoektocht speelt zich in ons leven af in de tijd en juist die tijd brengt per definitie verandering met zich mee.

De vraag is vervolgens: waar kunnen we, ondanks die beweging, die impermanentie en verandering, zekerheid vinden?

Het korte antwoord ligt in de evolutie. Buiten onszelf, in de permanent voortschrijdende technologische, sociale, economische en maatschappelijke evolutie. Een evolutie die altijd progressief is (gegeven dat de ontwikkeling spiraalsgewijs is). En binnen ons (innerlijk en persoonlijk), in onze eigen evolutie en ontwikkeling. Evolutie is een beweging waaruit nieuwe en latente mogelijkheden en vrijheden geboren worden. Je kunt beter zeggen ontwaken. De evolutionaire beweging is buiten noch binnen te stoppen en omdat het om latent aanwezige 'zaken' gaat, zijn we op dat 'punt' verzekerd van vooruitgang in vernieuwing. Maar waar is dat 'punt' en hoe bereik je dat 'punt' in je zelf?

Voor dat punt moeten we de missie van ons leven overwegen. Onze ziel is geboren met een missie en alle voorwaarden voor het slagen van die missie zijn aanwezig op dat genoemde 'punt'. Komen we in onszelf bij dat punt en ervaren we onze missie voor dit leven en besluiten we om die missie in alles te volgen dan zitten we op het punt van 'redelijk absolute zekerheid'. Die zekerheid blijven we in alles ervaren zolang we op de weg van onze missie blijven reizen.

De voelgel Zekerheid helpt om in contact te komen met die 'redelijk absolute zekerheid' in onszelf. Lukt het dan wordt je als het ware opnieuw geboren in je eigen leven, want alle onzekerheden zijn dan van je afgevallen en ervaar je je ware zelf.

Dat de voelgel Zekerheid werkt kun je merken wanneer het steeds gemakkelijker wordt om je hoofd stil te houden van gedachten en die rust uitbreidt naar je keel en lager. Ook een blij hart is een mooi teken dat de voelgel goed werk verricht . 

Maar een waarschuwing is op zijn plaats. Vanuit dat punt van zekerheid kunnen we geconfronteerd worden met de 'georganiseerde onzekerheid' in onszelf en dat is geen prettig gevoel. De eerste reactie is dan het potje of buisje niet meer beet te houden. Wil je echter van die 'georganiseerde onzekerheid' af dan zul je het potje/buisje vast moeten houden. De voelgel doet vervolgens het werk om die georganiseerde onzekerheid te ontmantelen, waarbij je zelf toekijkt en ervaart wat er in jezelf gaande is. Het is daarom een voelgel voor de zoeker naar harmonie en waarheid, voor de avonturier en de doorzetter. Of gewoon voor iemand die uitgekeken is op de uiterlijke wereld en geïnteresseerd is geworden in innerlijke werelden. Een ontdekkingsreiziger van het innerlijk universum, die niet op ruimteschepen kan wachten, maar met voelgels zelfs voorbij ruimte en tijd wil reizen? Naar de oorsprong?

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Inspiratie
voel-gels

Sensing magazine

“Flowers are the moments’ representations of things that are in themselves eternal.” Sri Aurobindo

Unable to connect to the database server at this time1.