Voel-gel omschrijvingen Nieuwe Tijd Voel-gelsInspiratie
voel-gelsBetrouwbaarheid

Betrouwbaarheid staat voor betrouwbaarheid naar je zelf en unieke zekerheid. Betrouwbaarheid is een basiswaarde van de ziel.

We kennen vele kanten bij onszelf. We hebben een verstand-zelf waar we denken, een gevoel-zelf waar we voelen en ervaren, een lichaam-zelf voor fysieke actie en daden. En al die kanten en delen van ons zelf leiden een eigen leven kun je zeggen. Zelden staan ons hoofd, hart, buik en lichaam op één lijn, - met alle gevolgen van dien. Wat betekent betrouwbaarheid in deze context? Betrouwbaarheid gaat over waarden waar je achter staat, vaste waarden waar je niet van afwijkt en die dus door elk deel van je zelf ondersteund wordt. In wezen staat betrouwbaarheid voor het nooit in de steek laten van je zelf en je uniekheid.

Deze voel-gel kan je helpen om je waarden te verduidelijken, te versterken en te ontwikkelen. Waarden, zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid en goedheid, geven bij verdieping een kijkje in een uniek gevoel van zekerheid.

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Blijheid van leven

Een verrassend anti-dotum tegen somberheid: een bijzondere schoonmaker. De blijheid voelt fris en licht en zonder reden. Een originele blijheid van leven? Het kan even duren voor uw blijheid aan de oppervlakte verschijnt als er veel lagen overheen zijn gelegd.

Na een tijdje kunt u voelen dat de blijheid een soort gevoel van vrede met zich meebrengt. Een blijheid die ontspant!

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen staat voor duidelijkheid in wil en kracht. Gebrek aan doorzettingsvermogen wordt gevoed door twijfel, onduidelijkheid en (innerlijke) conflicten en tegenstrijdigheden (machinaties die onze wil en kracht saboteren). Doorzettingsvermogen is het gevolg van een duidelijk doel, een gerichte wil met beschikking over vrije kracht en energie.

Deze voel-gel kan je helpen om de wil en de energie te focussen en te concentreren op een gekozen doel. Het kan je helpen twijfel en onzekerheid te overwinnen en innerlijke conflicten en tegenstrijdigheden te ontmaskeren. Doorzettingsvermogen kan je helpen je vrije keuze te vergroten en zo je uniekheid te (be)leven. 

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Hulp bij minderwaardigheid

Een gevoel van minderwaardigheid kan vele drama's tot gevolg hebben. Het is een meest effectieve methode om ons leven in-productief, ongelukkig en ingeperkt te maken en te houden. Het is een valse overtuiging waar we ons zelden of nooit van kunnen bevrijden. De overtuiging minderwaardig te zijn stamt vrijwel altijd uit onze (vroege) jeugd, toen we gevoelig waren voor suggesties van minderwaardigheid, zoals 'je bent niet goed (genoeg)', 'we zijn teleurgesteld in wie je bent', 'we hadden beter verwacht', 'je bent slecht, waardeloos en je voldoet niet'.

De voel-gel Hulp bij minderwaardigheid kan je helpen inzien dat je die vroege suggestie(s), -uit een bepaalde zwakte-, als waar hebt geaccepteerd. Die acceptatie is een overtuiging geworden die onwrikbaar blijkt. Het inzicht dat je daarmee jezelf -je uniekheid- als het ware in de steek hebt gelaten, kan je laten zien en voelen dat niets die prijs waard is. 

Het is een bijzonder grote vreugde wanneer je besluit je zelf weer te accepteren zoals je bent en altijd was: een uniek zelf vol te ontdekken waarde(n).

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Innerlijke Healing

Lichamelijke genezing en healing kennen we allemaal. Je neemt een pilletje of capsule en je geneest of de symptomen van je aandoening worden chronisch onderdrukt *. We weten ook dat veel aandoeningen en gebreken psycho-somatisch zijn; wat iets betekent als: een aandoening begint als een geestelijk probleem en als je het niet adequaat oplost kan het een lichamelijke component ontwikkelen. Zoals de volkswijsheid: met spanning en stress in gevoel loop je de kans op een maagzweer en onverwerkte spanning in je hoofd of denken kan zich tot migraine ontwikkelen.

Los je echter de psychologische kant op dan voorkom je een lichamelijke expressie. De voel-gel Innerlijke Healing helpt je om psychologische disharmonie weer terug te brengen tot een oorspronkelijke harmonie. Het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is van toepassing op deze harmonie gel. Je zult merken dat Innerlijke Healing je op veel plaatsen helpt waar je in gevoel het bestaan niet van af wist :-).

* (tussen haakjes): de meeste geneesmiddelen genezen niet, maar onderdrukken of dempen symptomen alleen.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Liefde voor je zelf

Lieflijkheid, misschien wel van lang geleden toen je nog niet iets hoefde te zijn en je vrij en blij met je zelf voelde, is wat deze voel-gel lijkt op te roepen. Lieflijkheid in en voor je zelf. Als je wilt leren lief te zijn voor je zelf, uit het patroon van je zelf van alles ontzeggen wilt stappen, als je je zelf op de weg van het leven bent kwijt geraakt en terug wilt vinden, en bovenal wilt genieten van je leven, dan is deze voel-gel je gezelschapsmaatje. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Moeder’s Droom en Moeder’s Healing

We waren rond de 15 jaar en op zoek naar ons zelf, onze identiteit. We gingen aan de slag en bouwden en sleutelden aan onze 'ik'-constructie en bleven hem -jaar in jaar uit- verder optuigen. Maar nu in onze snel veranderende wereld beseffen we, voelen we, dat we iets missen en mogelijk een belangrijke weg gemist hebben. Wat nu? Wat is er mogelijk? 
Moeder's Droom en Moeder's Healing zijn harmonie- en voel-gels die je kunnen helpen die constructie 'ik' in de uitverkoop te doen en opnieuw op pad te gaan op zoek naar je zelf, je originele zelf. Loslaten, opnieuw beginnen, jezelf her-uitvinden gaan samen met moeilijke keuzes en ingewikkelde processen. Wat als die harmoniegels je kunnen helpen allerlei processen in je hoofd en gevoel stil te zetten, te deactiveren? Wat als ze je het gemakkelijk kunnen maken weer te dromen als toen je jong was zonder verleden? Geloof je het niet, kom ze dan voelen bij ons in Almere en je zult verbaasd zijn over alles wat je innerlijk kunt voelen over je zelf.
Met Moeder's Droom kun je weer hopen en geloven in een open toekomst vol hoop. Allerlei beperkende processen lijken niet meer te werken. Je kunt weer vrijheid (van wil en keuze) proeven.
Moeder's Healing lijkt een (complete) innerlijke reset te verzorgen, alsof je met nieuwe ogen naar iets van je echte innerlijk zelf kunt kijken. Het is het begin van een avontuur zonder einde. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Ontdek Innerlijke Harmonie

Als dingen op hun plek vallen is er harmonie. Als er geen wrijving, geen weerstand, geen conflicten, geen tegenstellingen zijn dan is er harmonie. Innerlijke en uiterlijke tegenstellingen scheppen spanning door disharmonie. Harmonie ontspant en is de juiste basis voor groei en ontwikkeling en positieve relaties - ook binnen ons zelf waar hoofd en buik tegenover elkaar kunnen staan en een vermoeiende strijd uitvechten. Innerlijke Harmonie helpt vrede in ons zelf en onze omgeving te brengen. Voel het en je gelooft het :-).

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Ontspannen zenuwen

Volle zenuwen, vol van spanning en (werk)stress, kwaadheid of onmacht, krijg je moeilijk leeg. Het kan dagen duren en als het chronisch wordt kun je zo tegen een zogenoemde burn-out oplopen wanneer je zenuwen breken.

Deze voel-gel kan je helpen rust te brengen in je zenuwen door de spanning af te laten vloeien. De voel-gel kan ook een beschermer zijn tegen een bepaalde dwangmatigheid en verslaving aan intensiteit in de zenuwen die je uitput. De voel-gel kan je zenuwen een nieuw leven geven . 

Het zal een goede partner zijn voor je nachtrust.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Oprechtheid

Oprechtheid staat voor eerlijkheid naar je zelf en transparantie en is onmisbaar in je zoektocht naar waarheid. We zijn gewend om rollen te spelen en maskers op te zetten als dat nodig is. Echter, met het gevaar dat we na een tijd zelf niet goed meer weten wie we echt zijn.

De voel-gel Oprechtheid kan je helpen als je jezelf wilt bevrijden van alles wat niet echt aan je is en kan je helpen eerlijker naar je zelf te worden. Oprechtheid, eerlijkheid en transparantie zijn ware poorten naar je ziel, je ware zelf. Zij kunnen de invloed van 'eigen belang' en 'het grote gelijk' verminderen. Uiteindelijk kom je bij een innerlijke transparantie waardoor niets in je verborgen blijft voor je zelf.

Je zult begrijpen dat Oprechtheid een goede voel-gel is om je originele uniekheid te hervinden of te ontdekken. 

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Vrij van trauma\'s

Trauma's ontstaan na een schokkende en pijnlijke gebeurtenis of ervaring en je de effecten op je persoon of wezen niet kunt verwerken. Een trauma is een afweermechanisme om pijnlijke ervaringen uit het leven te weren en niet opnieuw te beleven. Een trauma kan echter je leven zeer beperken en levensvreugde zelfs onbereikbaar maken.

De harmonie en voel-gel Vrij van trauma's kan je helpen de ervaringen die leidden tot je trauma te verwerken. Soms gaat het snel en soms stap-voor-stap. Het zijn de bloemen oliën met hun fijnstoffelijke energieën die een harmoniserende werking hebben op het trauma.

De eerste keer dat je het buisje of potje van de voel-gel vasthoudt, kan het een (heftige) reactie oproepen, maar het advies is de voel-gel vooral vast te blijven houden want de reactie is het trauma dat omhoog komt om vervolgens (deels) te verdwijnen. Na een bepaalde tijd komt alles weer tot rust. Wanneer je de voel-gel bij je draagt zal je in de loop van de tijd merken dat de intensiteit van je trauma afneemt en uiteindelijk helemaal kan verdwijnen. De voel-gel zal je niet teleurstellen.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Yoga

Yoga staat voor versnelde bewustwording en speciaal voor bewustwording van je uiterlijk zelf, je innerlijk zelf en je hoger zelf en de wisselwerking tussen de vele delen van je zelf. Bewustwording gaat samen met controle: een uitbreiding van bewustwording betekent praktisch een grotere controle mogelijkheid over processen in je zelf.

Een eerste vereiste voor bewustwording en Yoga is concentratie: je kunnen concentreren op gedachten en gevoelsprocessen. De voel-gel Yoga helpt je te kunnen concentreren op je zelf en de processen die zich innerlijk afspelen. Je kunt dan leren wat afstand te nemen van die processen, dat is je identificatie met zo'n proces los te laten. Wanneer dat lukt merk je dat je er meer controle over krijgt en dingen kunt veranderen, een eigen keuze kunt maken. 

Yoga is Yoga in een potje voor als je geen tijd of geld hebt voor yogacursussen :-) .

Nu de uiterlijke avonturen op beginnen te raken is het misschien tijd voor innerlijke avonturen in de innerlijke werelden van je zelf?

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Zelfontdekking

De zin van het leven begint bij de zin van ons eigen leven. Ons leven is voornamelijk een uiterlijk leven waarin we de zin van ons leven proberen te vinden. Maar veel meer dan een uiterlijk persoon zijn we voor onszelf een persoon van gedachten, emoties en gevoelens. En juist die innerlijke persoon glipt door onze vingers. We kunnen onze gedachten niet stoppen, we kunnen onze gevoelens niet veranderen. We hebben nauwelijks controle over wie we innerlijk zijn. Hoe anders zou het zijn als we zouden kunnen worden wie we zouden willen zijn.

Toch is veel mogelijk als we onze focus zouden kunnen verleggen meer naar binnen dan naar buiten. Onze focus komt dan te liggen op het ontdekken van ons zelf, het gewaar worden van processen in ons zelf en het in eigen handen nemen van het stuur van ons leven.

De harmonie en voel-gel Zelfontdekking kan je hierbij helpen te focussen op je innerlijk. De 1ste stap is je te helpen je zelf te accepteren zoals je bent, want dat is de basis waarop je meer controle kunt krijgen over die innerlijke processen van denken en voelen. De 2de stap is ontdekken wie je werkelijk bent en hoe je zou willen worden.

Met Zelfontdekking kun je beginnen aan een ongelooflijk innerlijk avontuur.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Inspiratie
voel-gels

Sensing magazine

“Flowers are the moments’ representations of things that are in themselves eternal.” Sri Aurobindo

Algemene informatie Voel-gels

Voel-gels zijn gels uit de papier- en houtindustrie die verrijkt zijn met de natuur zelf: de mooiste en meest bijzondere bloemenextracten en essentiële oliën. Tot wel 28 verschillende in een voel-gel.
Bloemen zijn de expressie van pure schoonheid en harmonie, het voorbeeld van het verlangen naar het hoogste, het verlangen naar het licht (van de zon).

Voel-gels kunnen problemen helpen verlichten (de Hulplijn), helpen je waarden te ontwikkelen en te verhogen (de Inspiratielijn en Spirituele Lijn) of je helpen in contact te komen met het wezen van dieren (de Natuurserie) en met 7 Aartsengelen (de Engelen serie).
Als je gevoelig bent kun je de voel-gels voelen als je het buisje of potje met de voel-gel in je handen houdt. Het voelen gaat beter als je aandacht naar je buik gaat want daar kun je goed voelen (met je hoofd kun je niet voelen :-)). Voor een goede werking draag je het buisje het liefst om je hals. De voel-gel werkt zoals een magneet: hoe dichter bij hoe sterker de werking. Een potje kun je ‘s nachts ook open naast je kussen zetten (de werking wordt nauwelijks minder, ook al laat je het potje een jaar openstaan).
De werking van de voel-gels gaat door middel van de fijnstoffelijke energieën van de bloemenextracten en essentiële oliën en gaat door het glas heen. Je hoeft de gel dus niet te smeren of in te nemen.
Zij zijn een voorbeeld, een spiegel voor het gevoel om harmonie terug te brengen en in ons zelf te verhogen. De harmonie van de bloemenextracten wordt als het ware in ons gevoel gespiegeld. De werking van de voel-gel gaat net zolang door tot de harmonie van de voel-gel perfect weerspiegelt in je gevoel en die harmonie blijft. Daarom noemen we de voel-gels weleens: yoga in een potje, waarbij de mix van bloemen oliën in de voel-gel de guru is, die je helpt stap voor stap de harmonie in je zelf te verhogen.
Voor de dieren en de Aartsengelen zijn de voel-gels het instrument om in direct contact te kunnen komen met het krachtdier of de aartsengel.
De werking van de voel-gels is direct en kan lang doorwerken. Als je twijfelt of de voel-gel werkt, leg hem dan even weg en kijk of iets in je de voel-gel weer wil pakken. Wanneer je de voel-gel 'onbewust' pakt weet je dat hij werkt en je innerlijk het voelt en verder wil.
Alleen bij de eerste aanraking kan de voel-gel een krachtige reactie in je oproepen. Schrik niet en hou de voel-gel vast tot het weer rustig is. Er is dan een proces opgestart dat zich vanzelf oplost als je de voel-gel maar vasthoudt. Voorbeeld: er kan verdriet naar boven komen waar je van schrikt maar het verdriet komt naar boven om weg te vloeien en niet meer terug te komen. Meestal is het na een paar minuten weer rustiger. De volgende keren dat je de voel-gel vasthoudt zal de werking minder heftig zijn :-).
Bloemen kunnen ons veel leren als het om harmonie en perfectie gaat, over gevoel en emotie, over beleven en ervaren. De mens heeft disharmonie geïntroduceerd en bloemen kunnen ons de weg wijzen terug naar de oorspronkelijke harmonie van leven. De essentie, de waarden van de bloem, het wezen van de bloem is super geconcentreerd aanwezig in de bloemen extracten en absoluuts en de essentiële oliën in onze voel-gels. Het is een van de eerste Nieuwe Tijd producten. Een Nieuwe Tijd product wordt gekenmerkt door zijn positiviteit en het ontbreken van een negatieve kant. De voel-gels zijn een duurzaam positief product van louter harmonie en perfectie dat echte oplossingen biedt en geen negatieve kant kent. Het is een ideaal product voor de bewuste en zelfredzame mens.

Harmonie- en voel-gels : een introductie

De grootste harmonie, schoonheid en positiviteit vind je in de Natuur in bloemen. Zo ook vind je in bloemen de mooiste en meest harmoniserende fijnstoffelijke energieën die er op aarde bestaan. Die energieën zijn het meest geconcentreerd in bloemenoliën, bloemen absoluuts genaamd.

We kennen de grofstoffelijke energieën van de Natuur goed via de natuurwetten als in de vormen elektriciteit en magnetisme. De fijnstoffelijke energieën kennen we veel minder. We gebruiken ze dagelijks in de vorm van gedachten en gevoelens, maar hun fijnstoffelijkheid maakt het moeilijk om ze te meten met grofstoffelijke apparaten. Ook gaan ze voorbij aan het grootste deel van onze zintuigen, die alleen grofstoffelijkheid waarnemen. Ons 6de zintuig dat dingen aan voelt komen, is een uitzondering maar wordt niet erkend door onze grofstoffelijke wetenschap.

Harmonie en disharmonie: alle problemen in het leven en in ons leven zijn problemen van harmonie. Elk probleem is een disharmonie die ontstaat bij conflicterende energieën en krachten. De disharmonie is als een knoop van energieën en krachten die verschillende richtingen in trekken. In harmonie ontbreken die knopen en steunen en versterken energieën en krachten elkaar en bouwen iets op.

De vraag die wij ons stelden was: kun je de harmoniserende fijnstoffelijke energieën gebruiken om disharmonieuze energieën te ontknopen en terug te brengen naar harmonieuze verhoudingen? Onze eerste poging was succesvol: bloemen oliën in de juiste samenstelling en verhouding kunnen kinderen beschermen tegen nachtmerries. Vele pogingen volgden en er is nu een keuze uit een 75-tal harmonie- en voel-gels om waarden van het leven te verhogen en psychologische problemen te ontwarren en er harmonie voor terug te brengen. De harmonie in de fijnstoffelijke energieën van de bloemenoliën werkt als een voorbeeld, een spiegel, waarin je innerlijk een oorspronkelijke harmonie herkent en mogelijk herinnert. Vervolgens helpen de harmonieuze energieën als voorbeeld je met langzame of snelle stappen uit je probleem of naar je gekozen waarde.

De bloemenoliën zitten beschermd in een natuurlijke gel in een buisje of potje. Zodra je het buisje of potje van je gekozen harmonie-gel in handen neemt, voel je de innerlijke werking. De werking kan elke dag anders zijn. Het is een innerlijk avontuur, een ervaringsavontuur.

Draag je de harmonie-gel bij je dan werkt hij op de achtergrond en merk je later de veranderingen in je op. Hou je hem weer in je handen dan ervaar je de werking weer actief.

28 februari 2014


Wij noemen onze voel-gels een Bewust Product. Wat is een Bewust Product?

Elk product heeft een werking; een werking op ons denken, op ons gevoel en/of op ons lichaam. Van die werking zijn we verstandelijk bewust of bewust in ons gevoel, maar veelal zijn we niet bewust van de werking. Verstandelijk weten we dat fruit gezond is en ons gevoel kiest het mooiste fruit uit, maar we zijn ons niet bewust van de werking van het fruit in ons lichaam. We kunnen niet voelen of we vergiften (pesticiden e.d.) met het fruit in ons lichaam krijgen of dat het genetisch gemodificeerd fruit is en wat dat betekent voor ons lichaam op de lange termijn. We gaan op onze ogen af, op onze neus en op onze smaak, maar wat weten we echt? We lezen van alles in bladen, horen van alles in het nieuws en ontdekken van alles op internet en verwerken dat verstandelijk. Vervolgens nemen we een standpunt in en proberen dat te nuanceren en steeds opnieuw te onderbouwen met nieuwe feiten: "Fruit is gezond, maar het moet wel onbespoten zijn en biologisch verbouwd en een keurmerk hebben. Fruit ma
g niet genetisch gemodificeerd zijn want het gevolg daarvan kan erger zijn/worden dan de kwaal en daarom is het beste als het fruit van oude rassen komt. Fruit uit de omgeving en gekocht op de biologische markt is het beste". Etc. etc. We voelen de werking niet, maar geloven er vast in.
Ander voorbeeld: we voelen ons niet lekker en gaan naar de dokter. Hij of zij schrijft iets voor en we slikken het. Na een paar dagen voelen we ons beter. Het medicijn heeft gewerkt, is onze conclusie. We zijn ons niet bewust geweest van de werking, we zien alleen aan de symptomen dat het werkt of gewerkt heeft. We weten niet of het van het medicijn kwam of dat de verbetering kwam van het placebo-effect. Werkt het echter niet goed genoeg dan probeert de arts een ander middel en als we pech hebben komen we in de geneeskundige molen terecht met experts en ingenieuze apparaten. Omdat we vaak alleen indirect kunnen meten en weten blijft het gecalculeerd gissen. Bij medicijnen bemerken we meestal de resultaten van de werking achteraf en vooraf hebben we een groot en vast geloof in de werking.
Hetzelfde probleem en misschien wel groter, zien we in de psychologie. Psychologen en therapeuten kunnen je adviezen geven waardoor je kunt leren leven met je beperkingen en de dokter of psychiater kan je iets voorschrijven waardoor je symptomen, zoals spanning, angst, zenuwen, slapeloosheid, neuroses etc. gedempt worden. Die gemoedsveranderende medicijnen genezen nooit, maar toppen je gevoel en gevoelens af, waardoor je op een lager pitje door kan leven (meestal met als bonus een aantal bijwerkingen). De resultaten van de werking zijn echter duidelijk waar te nemen omdat het meestal om een chronische toediening gaat. De werking zelf kunnen we niet bewust volgen.
Kortom, bij producten geloven we in de werking ervan op basis van ons weten en het weten van anderen; de werking zelf kunnen we niet bewust volgen.

De vraag doet zich dan voor: bestaan er producten waarvan je de werking wel bewust kunt volgen?
Wij zijn ons over het algemeen niet direct bewust van de processen in ons lichaam. We merken wel honger en dorst op en andere lichamelijke symptomen, maar we zijn ons niet bewust van bijvoorbeeld ziekten die zich aan het ontwikkelen zijn. In ons gevoel is dat anders. Gevoelens als kwaadheid, jaloezie en opgewondenheid zijn gemakkelijk op te merken en te volgen. We kennen vaak de achtergrond en de oorzaak en kunnen op basis daarvan leren wat controle te krijgen. Van gevoelens als blijheid, geluk en liefde worden we ook gemakkelijk gewaar. We zouden er graag meer, veel meer controle, over willen hebben :-). Drugs en sommige medicijnen zijn daarom populair. Maar wat als het ook zonder pilletje kan; als we zelf onze gevoelens kunnen (leren) bepalen?
Gezonde voeding en gezonde levenswijzen en gewoonten leiden tot een gezond leven. Positieve en harmonieuze gedachten leiden tot een gebalanceerd en creatief leven. Positieve en harmonieuze gevoelens zijn de basis voor een liefdevol en succesvol leven. We hebben geen moeite om het te begrijpen en het er mee eens te zijn, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om dit te bewerkstelligen op fysiek, mentaal en gevoelsvlak.
Maar dan wordt er een product gevonden dat ons wel kan helpen controle te krijgen over onze gevoelens en gedachten: het bewust product. Een product met fijnstoffelijke werking dat harmonie nastreeft op elk gebied van werking. En het bijzondere is dat je de werking in je zelf kan voelen en volgen.
Je gaat gebukt door angsten en je neemt 'Vrij van Angst' in je handen: onmiddellijk voel je je angst of angsten wegvloeien of verminderen. Uiteindelijk voel je dat de oorspronkelijke harmonie (waar angst niet natuurlijk is) is teruggekeerd.
Je wilt je blijheid die je kent van vroeger terug en je neemt 'Blijheid van Leven' in je handen: direct voel je wat in je gebeuren en dan verschijnt er een glimlach op je gezicht of begin je te schateren. Stap voor stap kun je teruggaan naar je oorspronkelijke blijheid van leven met behulp van de voel-gel.
Er is geen psychologisch probleem dat je niet kunt verlichten met het juiste Bewust Product. Ga zitten met de voel-gel in handen en je voelt de werking in je innerlijk gevoel of verstand.

18 juli 2014

 

Hoe werken de Harmonie en voel-gels? Robert beantwoord die vraag hieronder:


We zijn over de voel-gels geïnterviewd door François Boulangé (ja..ja...DE François Boulangé). Dit interview is opgenomen en er is een filmpje van gemaakt. In het begin spreekt Robert, de maker van de voel-gels, en op 7 minuut 26 spreekt Sattwa, ex-autist, over zijn ervaring met "Hulp bij Autisme". Hieronder kunt u het interview bekijken.

Geur- en Voel-gel interview

Hieronder is een interview te zien van John Consemulder (duurzaam24.tv en HealingSoundMovement) met Robert en Henriette over de voel-gels en Spirituele Cosmetica.

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

We zijn voor het homeshopping programma van SBS6 TeleTrends www.teletrends.nl geïnterviewd door Carolien. Dit filmpje is hieronder te zien.

Het filmpje toont niet. Installeer of upgrade flashplayer hier en/of upgrade javascript hier.
door Teletrends