Voel-gel omschrijvingen Nieuwe Tijd Voel-gelsInspiratie
voel-gelsBetrouwbaarheid

Betrouwbaarheid staat voor betrouwbaarheid naar je zelf en unieke zekerheid. Betrouwbaarheid is een basiswaarde van de ziel.

We kennen vele kanten bij onszelf. We hebben een verstand-zelf waar we denken, een gevoel-zelf waar we voelen en ervaren, een lichaam-zelf voor fysieke actie en daden. En al die kanten en delen van ons zelf leiden een eigen leven kun je zeggen. Zelden staan ons hoofd, hart, buik en lichaam op één lijn, - met alle gevolgen van dien. Wat betekent betrouwbaarheid in deze context? Betrouwbaarheid gaat over waarden waar je achter staat, vaste waarden waar je niet van afwijkt en die dus door elk deel van je zelf ondersteund wordt. In wezen staat betrouwbaarheid voor het nooit in de steek laten van je zelf en je uniekheid.

Deze voel-gel kan je helpen om je waarden te verduidelijken, te versterken en te ontwikkelen. Waarden, zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid en goedheid, geven bij verdieping een kijkje in een uniek gevoel van zekerheid.

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Blijheid van leven

Een verrassend anti-dotum tegen somberheid: een bijzondere schoonmaker. De blijheid voelt fris en licht en zonder reden. Een originele blijheid van leven? Het kan even duren voor uw blijheid aan de oppervlakte verschijnt als er veel lagen overheen zijn gelegd.

Na een tijdje kunt u voelen dat de blijheid een soort gevoel van vrede met zich meebrengt. Een blijheid die ontspant!

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen staat voor duidelijkheid in wil en kracht. Gebrek aan doorzettingsvermogen wordt gevoed door twijfel, onduidelijkheid en (innerlijke) conflicten en tegenstrijdigheden (machinaties die onze wil en kracht saboteren). Doorzettingsvermogen is het gevolg van een duidelijk doel, een gerichte wil met beschikking over vrije kracht en energie.

Deze voel-gel kan je helpen om de wil en de energie te focussen en te concentreren op een gekozen doel. Het kan je helpen twijfel en onzekerheid te overwinnen en innerlijke conflicten en tegenstrijdigheden te ontmaskeren. Doorzettingsvermogen kan je helpen je vrije keuze te vergroten en zo je uniekheid te (be)leven. 

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Hulp bij minderwaardigheid

Een gevoel van minderwaardigheid kan vele drama's tot gevolg hebben. Het is een meest effectieve methode om ons leven in-productief, ongelukkig en ingeperkt te maken en te houden. Het is een valse overtuiging waar we ons zelden of nooit van kunnen bevrijden. De overtuiging minderwaardig te zijn stamt vrijwel altijd uit onze (vroege) jeugd, toen we gevoelig waren voor suggesties van minderwaardigheid, zoals 'je bent niet goed (genoeg)', 'we zijn teleurgesteld in wie je bent', 'we hadden beter verwacht', 'je bent slecht, waardeloos en je voldoet niet'.

De voel-gel Hulp bij minderwaardigheid kan je helpen inzien dat je die vroege suggestie(s), -uit een bepaalde zwakte-, als waar hebt geaccepteerd. Die acceptatie is een overtuiging geworden die onwrikbaar blijkt. Het inzicht dat je daarmee jezelf -je uniekheid- als het ware in de steek hebt gelaten, kan je laten zien en voelen dat niets die prijs waard is. 

Het is een bijzonder grote vreugde wanneer je besluit je zelf weer te accepteren zoals je bent en altijd was: een uniek zelf vol te ontdekken waarde(n).

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Innerlijke Healing

Lichamelijke genezing en healing kennen we allemaal. Je neemt een pilletje of capsule en je geneest of de symptomen van je aandoening worden chronisch onderdrukt *. We weten ook dat veel aandoeningen en gebreken psycho-somatisch zijn; wat iets betekent als: een aandoening begint als een geestelijk probleem en als je het niet adequaat oplost kan het een lichamelijke component ontwikkelen. Zoals de volkswijsheid: met spanning en stress in gevoel loop je de kans op een maagzweer en onverwerkte spanning in je hoofd of denken kan zich tot migraine ontwikkelen.

Los je echter de psychologische kant op dan voorkom je een lichamelijke expressie. De voel-gel Innerlijke Healing helpt je om psychologische disharmonie weer terug te brengen tot een oorspronkelijke harmonie. Het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is van toepassing op deze harmonie gel. Je zult merken dat Innerlijke Healing je op veel plaatsen helpt waar je in gevoel het bestaan niet van af wist :-).

* (tussen haakjes): de meeste geneesmiddelen genezen niet, maar onderdrukken of dempen symptomen alleen.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Liefde voor je zelf

Lieflijkheid, misschien wel van lang geleden toen je nog niet iets hoefde te zijn en je vrij en blij met je zelf voelde, is wat deze voel-gel lijkt op te roepen. Lieflijkheid in en voor je zelf. Als je wilt leren lief te zijn voor je zelf, uit het patroon van je zelf van alles ontzeggen wilt stappen, als je je zelf op de weg van het leven bent kwijt geraakt en terug wilt vinden, en bovenal wilt genieten van je leven, dan is deze voel-gel je gezelschapsmaatje. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Moeder’s Droom en Moeder’s Healing

We waren rond de 15 jaar en op zoek naar ons zelf, onze identiteit. We gingen aan de slag en bouwden en sleutelden aan onze 'ik'-constructie en bleven hem -jaar in jaar uit- verder optuigen. Maar nu in onze snel veranderende wereld beseffen we, voelen we, dat we iets missen en mogelijk een belangrijke weg gemist hebben. Wat nu? Wat is er mogelijk? 
Moeder's Droom en Moeder's Healing zijn harmonie- en voel-gels die je kunnen helpen die constructie 'ik' in de uitverkoop te doen en opnieuw op pad te gaan op zoek naar je zelf, je originele zelf. Loslaten, opnieuw beginnen, jezelf her-uitvinden gaan samen met moeilijke keuzes en ingewikkelde processen. Wat als die harmoniegels je kunnen helpen allerlei processen in je hoofd en gevoel stil te zetten, te deactiveren? Wat als ze je het gemakkelijk kunnen maken weer te dromen als toen je jong was zonder verleden? Geloof je het niet, kom ze dan voelen bij ons in Almere en je zult verbaasd zijn over alles wat je innerlijk kunt voelen over je zelf.
Met Moeder's Droom kun je weer hopen en geloven in een open toekomst vol hoop. Allerlei beperkende processen lijken niet meer te werken. Je kunt weer vrijheid (van wil en keuze) proeven.
Moeder's Healing lijkt een (complete) innerlijke reset te verzorgen, alsof je met nieuwe ogen naar iets van je echte innerlijk zelf kunt kijken. Het is het begin van een avontuur zonder einde. 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Ontdek Innerlijke Harmonie

Als dingen op hun plek vallen is er harmonie. Als er geen wrijving, geen weerstand, geen conflicten, geen tegenstellingen zijn dan is er harmonie. Innerlijke en uiterlijke tegenstellingen scheppen spanning door disharmonie. Harmonie ontspant en is de juiste basis voor groei en ontwikkeling en positieve relaties - ook binnen ons zelf waar hoofd en buik tegenover elkaar kunnen staan en een vermoeiende strijd uitvechten. Innerlijke Harmonie helpt vrede in ons zelf en onze omgeving te brengen. Voel het en je gelooft het :-).

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Ontspannen zenuwen

Volle zenuwen, vol van spanning en (werk)stress, kwaadheid of onmacht, krijg je moeilijk leeg. Het kan dagen duren en als het chronisch wordt kun je zo tegen een zogenoemde burn-out oplopen wanneer je zenuwen breken.

Deze voel-gel kan je helpen rust te brengen in je zenuwen door de spanning af te laten vloeien. De voel-gel kan ook een beschermer zijn tegen een bepaalde dwangmatigheid en verslaving aan intensiteit in de zenuwen die je uitput. De voel-gel kan je zenuwen een nieuw leven geven . 

Het zal een goede partner zijn voor je nachtrust.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Oprechtheid

Oprechtheid staat voor eerlijkheid naar je zelf en transparantie en is onmisbaar in je zoektocht naar waarheid. We zijn gewend om rollen te spelen en maskers op te zetten als dat nodig is. Echter, met het gevaar dat we na een tijd zelf niet goed meer weten wie we echt zijn.

De voel-gel Oprechtheid kan je helpen als je jezelf wilt bevrijden van alles wat niet echt aan je is en kan je helpen eerlijker naar je zelf te worden. Oprechtheid, eerlijkheid en transparantie zijn ware poorten naar je ziel, je ware zelf. Zij kunnen de invloed van 'eigen belang' en 'het grote gelijk' verminderen. Uiteindelijk kom je bij een innerlijke transparantie waardoor niets in je verborgen blijft voor je zelf.

Je zult begrijpen dat Oprechtheid een goede voel-gel is om je originele uniekheid te hervinden of te ontdekken. 

 

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Vrij van trauma\'s

Trauma's ontstaan na een schokkende en pijnlijke gebeurtenis of ervaring en je de effecten op je persoon of wezen niet kunt verwerken. Een trauma is een afweermechanisme om pijnlijke ervaringen uit het leven te weren en niet opnieuw te beleven. Een trauma kan echter je leven zeer beperken en levensvreugde zelfs onbereikbaar maken.

De harmonie en voel-gel Vrij van trauma's kan je helpen de ervaringen die leidden tot je trauma te verwerken. Soms gaat het snel en soms stap-voor-stap. Het zijn de bloemen oliën met hun fijnstoffelijke energieën die een harmoniserende werking hebben op het trauma.

De eerste keer dat je het buisje of potje van de voel-gel vasthoudt, kan het een (heftige) reactie oproepen, maar het advies is de voel-gel vooral vast te blijven houden want de reactie is het trauma dat omhoog komt om vervolgens (deels) te verdwijnen. Na een bepaalde tijd komt alles weer tot rust. Wanneer je de voel-gel bij je draagt zal je in de loop van de tijd merken dat de intensiteit van je trauma afneemt en uiteindelijk helemaal kan verdwijnen. De voel-gel zal je niet teleurstellen.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Yoga

Yoga staat voor versnelde bewustwording en speciaal voor bewustwording van je uiterlijk zelf, je innerlijk zelf en je hoger zelf en de wisselwerking tussen de vele delen van je zelf. Bewustwording gaat samen met controle: een uitbreiding van bewustwording betekent praktisch een grotere controle mogelijkheid over processen in je zelf.

Een eerste vereiste voor bewustwording en Yoga is concentratie: je kunnen concentreren op gedachten en gevoelsprocessen. De voel-gel Yoga helpt je te kunnen concentreren op je zelf en de processen die zich innerlijk afspelen. Je kunt dan leren wat afstand te nemen van die processen, dat is je identificatie met zo'n proces los te laten. Wanneer dat lukt merk je dat je er meer controle over krijgt en dingen kunt veranderen, een eigen keuze kunt maken. 

Yoga is Yoga in een potje voor als je geen tijd of geld hebt voor yogacursussen :-) .

Nu de uiterlijke avonturen op beginnen te raken is het misschien tijd voor innerlijke avonturen in de innerlijke werelden van je zelf?

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Zelfontdekking

De zin van het leven begint bij de zin van ons eigen leven. Ons leven is voornamelijk een uiterlijk leven waarin we de zin van ons leven proberen te vinden. Maar veel meer dan een uiterlijk persoon zijn we voor onszelf een persoon van gedachten, emoties en gevoelens. En juist die innerlijke persoon glipt door onze vingers. We kunnen onze gedachten niet stoppen, we kunnen onze gevoelens niet veranderen. We hebben nauwelijks controle over wie we innerlijk zijn. Hoe anders zou het zijn als we zouden kunnen worden wie we zouden willen zijn.

Toch is veel mogelijk als we onze focus zouden kunnen verleggen meer naar binnen dan naar buiten. Onze focus komt dan te liggen op het ontdekken van ons zelf, het gewaar worden van processen in ons zelf en het in eigen handen nemen van het stuur van ons leven.

De harmonie en voel-gel Zelfontdekking kan je hierbij helpen te focussen op je innerlijk. De 1ste stap is je te helpen je zelf te accepteren zoals je bent, want dat is de basis waarop je meer controle kunt krijgen over die innerlijke processen van denken en voelen. De 2de stap is ontdekken wie je werkelijk bent en hoe je zou willen worden.

Met Zelfontdekking kun je beginnen aan een ongelooflijk innerlijk avontuur.

Bekijk de voel-gel in onze webwinkel>>>

Inspiratie
voel-gels

Sensing magazine

“Flowers are the moments’ representations of things that are in themselves eternal.” Sri Aurobindo

Unable to connect to the database server at this time1.